Hvorfor ikke!Dette er en liste over idéer, udvalgt af sidens redaktion. Kommentarer til idéerne eller nye idéer kan sendes til hvorforikke01@gmail.com og offentliggøres her, hvis redaktionen finder dem læseværdige. Det er en ufravigelig betingelse for offentliggørelse, at bidraget er gemt i HTML-format. Altså ikke MS-Word eller andre tekstbehandlingsfiler.

Energi

Vandkraft

Vandkraft forudsætter normalt et højereliggende reservoir, hvorfra vandet gennem tunneler eller trykrør ledes til lavereliggende turbiner, der producerer el. Reservoiret skabes som regel ved opdæmning af floder.
I områder med gletsjere eller iskapper kan opdæmningen og reservoiret erstattes af en boring gennem gletsjeren ned til hulrum i underlaget. Vandet, gletsjeren glider på, vil fosse ned gennem borehullet til hulrummet, der kan bruges som reservoir.
Fænomenet med det nedfossende vand er iagttaget i minen Den sorte Engel i Grønland.

Peter Mose-Christensen, maj 2015

Lagring af sol- og vindenergi

Når solceller eller vindmøller producerer mere el end der bruges, kan overskuddet anvendes til at pumpe vand fra udhulede salthorste tilbage til et reservoir, som kunne være havet. Når der er brug for mere el, end der produceres, åbnes for vand fra reservoiret. På sin vej ned i salthorsten passerer vandet turbiner, der producerer el.
Havet er sjældent længere væk end det kan nås med en rørledning.
Udhulede salthorste er bl.a. anvendt til oplagring af naturgas.

Peter Mose-Christensen, maj 2015

Atomkraft

Fremfor at nedlægge Risø kunne man anvende faciliteterne og ekspertisen til forskning i anvendelse af thorium i stedet for uran.

Peter Mose-Christensen, maj 2015

Trafik

Hver morgen og aften i myldretiden er de københavnske motor- og indfaldsveje blokeret af lange bilkøer. Resten af døgnet er der plads nok.
I stedet for at dimensionere vejnettet efter myldretidens spidsbelstning kunne man dimensionere trafikken efter vejnettet.
Ved at reservere motorvejene mellem f.eks. 0700 og 0830 og mellem 1500 og 1630 til biler med lige nummer, og mellem 0830 og 1000 og 1630 og 1800 til biler med ulige nummer halveres spidsbelastningen. Ugifterne er begrænset til prisen for skiltning, og ulempen for bilisterne er begrænset.
Reservationen skal kun gælde de spor og tidsrum, hvor køer erfaringsmæssigt forekommer.
For nogle år siden havde kun biler med lige bilnumre adgang til Athen på lige datoer, og biler med ulige numre adgang på ulige datoer. Hensigten var at begrænse smoggen.

Peter Mose-Christensen, maj 2015